سفره‌ماهی دیو

دسته‌بندی 360 درجه
تاریخ انتشار 29 آبان 1397

سفره‌ماهی دیو(نام علمی: Manta) نام یک سرده از تیره سفره‌ماهی است.سفره‌ماهی نوعی ماهی تخت از خانواده رامَک‌ماهیان (Myliobatidae) و وابسته به کوسه‌ها است. به سفره‌ماهی، دال‌ماهی هم گفته شده‌است. سفره‌ماهیان نتیجهٔ چرخه تکاملی کوسه‌ها هستند.سفره ماهی‌ها معمولاً در گروه‌های بزرگ و به صورت دسته جمعی زندگی می‌کنند.استخوان بندی سفره ماهی‌ها از غضروف که ماده‌ای سخت ولی نرم‌تر از استخوان است تشکیل شده‌است. زمانی که یک سفره ماهی به یک سکونت گاه جدید می‌رسد، بدن آن نوری را که از طریق شبکیه چشم دریافت می‌شود را برای ایجاد رنگ مورد نظر در سطح خود بکار می برد. سپس بدن رنگدانه‌های مختلفی را به سلول‌های هدف ارسال می کند تا به رنگ سکونت گاه جدید در آید. سفره ماهی‌ها در عرض 5 تا 8 ثانیه با محیط خود همرنگ می‌شوند. سفره ماهی‌ها برای دفاع از خود از دمشان استفاده میکنند به این صورت که نیش نیزه مانندی در دمهایشان وجود دارد این نیش‌ها زهری بوده واکنش اگر اقدامات پزشکی صورت نگیرد ممکن است زخم ناشی از نیش سفره ماهی عفونت کرده و منجر به مرگ فرد شود. اگر سفره ماهی شما را نیش زد فورا کمی عقب تر از محل زخم را محکم ببندید سپس با فشار دادن اطراف محل نیش خون‌های سمی را خارج کنید و محل نیش را با مواد بی حس کننده مانند بی حس کننده دندان مرطوب نگهدارید اینها اقدامات اولیه بعد از نیش سفره ماهی هستند برای جلوگیری از اینکه شما سرگیجه و احساس ضعف نداشته باشید...

شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!