هر آنچه در مورد واریس باید بدانید | دکتر شهریار مالی


واریس یا اولیه است که علتی جز استعداد ژنتیکی برای آن یافت نمی شود یا واریس ثانویه که در حالت ثانویه این اختلال عروقی ناشی از بیماری زمینه ای می باشد که در این مورد شایع ترین علت بیماری لخته شدن خون در عروق عمقی پاها (Deeprein Thrombosis) است.در موارد مشکوک حتماً باید سیستم عروق عمقی پاها قبل از هر درمانی در بیمار بررسی شود اینستاگرام

شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!