شب خنده و گریه در خندوانه

دسته‌بندی طنز
تاریخ انتشار 26 دی 1395

علیرضا دلبریان راوی خوش سخن که خاطرات جبهه با روایتی طنز دارد چند شب پیش در خنداونه آمد و در چند دقیقه ای هم گریه کردیم هم خندیدیم ...

شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!