ماجرای مادر سختگیر و دختر هندوستانی تنبل !

دسته‌بندی طنز
تاریخ انتشار 17 دی 1398

همه ما کارهایی را انجام می دهیم که والدین ما دوست ندارند ، اما آیا آنها واقعاً با ما تفاوت دارند؟ آیا شما مانند مادر هستید یا دختر؟ در نظرات به ما اطلاع دهید!

شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!