تاریخ هشتم - مبحث حکومت صفاریان و طاهریان

دسته‌بندی آموزشی
تاریخ انتشار 12 اسفند 1398

در این ویدئوی انیمیشنی، می توانید توضیحات مربوط به حکومت صفاریان و طاهریان از کتاب تاریخ پایه هشتم را ملاحظه نمایید.

شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!