تحریم هایی که اجازه نمی دهند کودک مسلمان سرطانی زنده بماند

دسته‌بندی سلامت
تاریخ انتشار 21 دی 1398

یک دختر سه ساله مسلمان آمریکایی که از گروه خاص خونی برخوردار است و خون او جزء خون های نادر محسوب می شود.به خاطر تحریم های ظالمانه آمریکا از نعمت گرفتن خون محروم است

شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!