سخنرانی هاجر قربانی در نشست مطالعات اجتماعی مرگ


در این نشست که روز سه‌شنبه ۴ تیر ۹۸ در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات توسطِ دفترِ طرح‌های ملی و پژوهشکده‌ فرهنگِ پژوهشگاه و با همکاری انجمن انسان‌شناسی ایران برگزار شد، رضا تسلیمی‌طهرانی جامعه‌شناس و پژوهشگر جامعه‌شناسی مرگ، مرتضی کریمی انسان‌شناس و محقق حوزه مطالعات مرگ و هاجر قربانی پژوهشگر و مترجم حوزه‌ی مطالعات مرگ، مطالبی را تحت عنوان مطالعات اجتماعی مرگ در ایران عنوان کردند.

شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!