واکنش جالب میمون ها نسبت به تبعیض !


میمونه نسبت به تبعیضی که قائل میشن به شدت عصبانی میشه ! :D خیلی جالبه ---------------- دوست خارجی میخوای ؟ https://www.citymity.com/ شبکه ی اجتماعی سیتی میتی - سایتی برای پیدا کردن دوستان خارجی (Penpals)

شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!