فناوری جدیدی که از«اپل» تا «علی بابا» را به خود جذب کرد


«فین تک» چیست؟ / فناوری جدیدی که از «اپل» تا «علی بابا» را به خود جذب کرد +زیرنویس فارسی

شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!