مستند "روایت رهبری آیت الله خامنه ای" قسمت اول + فیلم های منتشر نشده


مستند "روایت رهبری آیت الله خامنه ای" قسمت اول + فیلم های منتشر نشده از انتخاب آیت الله خامنه ای به رهبری----مستند "روایت رهبری" به وقایع مهم تاریخی در مورد انتخاب آیت الله خامنه ای به عنوان رهبر انقلاب پرداخته است.

شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!