دلیل دولت برای عدم بیان زمان گرانی بنزین

دسته‌بندی خبری
تاریخ انتشار 19 آذر 1398

سخنرانی سخنگوی دولت در دانشگاه شریف

شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!