دکلمه روز مرگم. کرونا. امید.پزشک.پرستار


دکلمه:محمد رضا رمضانی(فرهاد_سایه) شعر:علی اصغر وفادار تنظیم:اکبر ترکان این شعر را اکثر دوستان در مجازی به نام وحشی بافقی انتشار میدهند . باید خدمت شما عزیزان عرض کنم که شعر از شاعر اصفهانی به نام علی اصغر وفادار با تخلص استهبانی می باشد . در اخر شعر اگر توجه بفرماید میگوید روی قبرم بنویسید#وفادار برفت

شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!