سریال دیرین‌دیرین - خر پنج تومانی


ژانر جنایی، پلیسی، اقتصادی و از وی رودست خوری! در این قسمت سه کله‌تهی می‌خواهند یک "خر پنج تومنی" ( از اینا که تکون می‌خورن و آهنگ می‌زنن) سوار شوند، اما پولش را ندارند. پس دست به بزرگترین جنایت تاریخ می‌زنند تا بتوانند پولش را جور کنند. اما تنها "دست زدن" به بزرگترین جنایت کافی نیست و مجبور می‌شوند آن را انجام بدهند! از شنبه بیست و هشتم فروردین در فیلیمو ببینید filimo.com/m/8oju9

شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!