چرا هر سال هدفگذاری می کنم و به آن نمی رسم؟(راهکارهای فوق العاده)


همیشه آخرای سال ما تصمیم می گیریم تغییر کنیم و تبدیل به یک شخصیت فوق العاده در سال جدید شویم تا به حال فکر کردید مشکل از کجاست چرا وقتی به آخر سال می رسیم آن اهداف عملی نشدند ! راهکار چیست ؟ باید چه کاری انجام دهیم؟ این کلیپ رو اگه از دست بدید سال دیگه این موقع همین احساس رو خواهید داشت! که چرا به چیزای بیشتر نرسیدم؟ https://zehnekook.com/change-in-the-new-year/

شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!